Privacy- en cookiestatement

Uw privacy
Het Communicatie Infrastructuur Fonds, CIF Holding B.V., is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor onze activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy statement informeren waarom het Communicatie Infrastructuur Fonds en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna tezamen: “CIF”) persoonsgegevens verwerken en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Verwerking van gegevens
Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze websites (o.a. cif-glasvezel.nl, mabib.nl en glasvezelbuitenaf.nl) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen (o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens) .

Het kan onder meer (dus niet uitsluitend) om de volgende gegevens gaan:
• gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van het realiseren, exploiteren en het beheer van een glasvezelaansluiting op uw adres;
• gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een contract afsluit voor een Vastrechtvergoeding om de glasvezelaansluiting mogelijk te maken;
• gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze diensten. Bijvoorbeeld: onze nieuwsbrief, de informatieavond, de en/of de postcodecheck op onze website;
• informatie die wij verzamelen met behulp van cookies op onze websites;
• gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites, ambassadeurs of diensten van derden.

Beveiligen van gegevens
Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt CIF zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Communicatie Infrastructuur Fonds, Postbus 15, NL-3870 DA Hoevelaken.

Gebruik van informatie
We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor:
• de realisatie, het beheer en de exploitatie van het glasvezelnetwerk van CIF. Dat kan door CIF zelf zijn of door derden die zijn ingeschakeld door CIF;
• de (potentiële) dienstverlening (door derden) over het glasvezelnetwerk van CIF;
• het aanbieden van gepersonaliseerde content of om contact met u op te nemen. Dat laatste doen we bijvoorbeeld om u te informeren over diensten over het glasvezelnetwerk van CIF die mogelijk interessant voor u zijn;
• overige doeleinden, mits daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend of is toegestaan op grond van de wet- en regelgeving.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Direct marketing
CIF houdt u rondom de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw wijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als u geen e-mails van CIF meer wenst te ontvangen, kun u dit op elk moment aangeven via een link in de e-mail. Niet langer geadresseerde post ontvangen? Dit kunt u op ieder moment per post aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens uw verzoek verwerken.

Adres:
CIF Holding B.V., Postbus 15, NL-3870 DA Hoevelaken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw aanvraag en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking en gebruiksvriendelijkheid van de website.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond voor uitleg.

Websites van CIF en andere websites
Op de websites van CIF treft u een aantal links aan naar andere websites. CIF kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarin wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen na uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social Media
CIF gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met bewoners, klanten, gebruikers over haar organisatie, campagnes, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. CIF volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant CIF zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. CIF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, CIF(persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. CIF is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft altijd de mogelijkheid om CIF te vragen welke persoonsgegevens er van u zijn opgeslagen in onze systemen. Vindt u dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u CIF verzoeken uw gegevens aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun u een bericht sturen naar onze klantenservice via bovengenoemd adres of emailadres privacy@rbcif.nl.. Voordat wij een dergelijk verzoek in behandeling nemen, kan CIF u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. Na controle zal CIF deze kopie vernietigen.

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u ons een e-mail sturen via privacy@rbcif.nl onder vermelding van WBP.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Communicatie Infrastructuur Fonds, Postbus 15, NL-3870 DA Hoevelaken of e-mail: privacy@rbcif.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. U kunt ons hierover benaderen via privacy@rbcif.nl.

Wijzigingen
CIF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien CIF een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop CIF uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven en/of rechtstreeks aan u per mail.

Hoevelaken, 17-7-2017