Uitgangspunten campagne

CAIW bouwt in Nederland glasvezelnetwerken. Glasvezel heeft een vrijwel onbeperkte capaciteit. Dit nieuwe netwerk kan grote hoeveelheden data versturen, is supersnel en uiterst betrouwbaar. Als uw pand is aangesloten op glasvezel, kunt u gebruikmaken van diensten zoals internet, telefonie en zakelijke diensten met de hoogste kwaliteit.

Het fysieke glasvezelnetwerk en de diensten op het glasvezelnetwerk zijn gescheiden. Dit betekent dat het fysieke netwerk door CAIW wordt aangelegd en beheerd. De diensten op het glasvezelnetwerk worden aangeboden door serviceproviders. Hiervoor sluit u met een serviceprovider een abonnement af. U heeft alleen een rechtstreekse relatie met de serviceprovider. Voor vragen over het glasvezelnetwerk of de diensten over het glasvezelnetwerk, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Uitganspunten start glasvezelnetwerk
CAIW kan pas met de aanleg van het glasvezelnetwerk starten wanneer minimaal 30 procent van het aantal adressen in uw campagnegebied een abonnement afsluit bij een van de serviceproviders. Het traject waarin dit minimale percentage behaald moet worden, noemen wij de ‘vraagbundelingscampagne’. Wanneer het minimaal percentage abonnementen tijdens de vraagbundelingscampagne in uw campagnegebied niet wordt behaald, dan kan CAIW ervoor kiezen om geen glasvezelnetwerk aan te leggen. Naast een minimaal percentage abonnementen, kunnen andere factoren een rol spelen in de beslissing of CAIW start met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

De vraagbundelingscampagne voor de bedrijventerrein het Broek in Aalten kent een aantal uitgangspunten:
• De adressen die in aanmerking komen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk (“campagnegebied”) worden bekendgemaakt op de website glasvezelvoorhetbroek.nl.
• Voordat een pand wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk, bekijkt de aannemer ter plekke of én hoe het pand aangesloten kan worden.
• Alle adressen in het campagnegebied ontvangen een persoonlijk bericht over de start van de campagne
• CAIW kan pas met de bouw van het glasvezelnetwerk starten wanneer minimaal 30 procent van de adressen in het gebied zich aanmeld voor een abonnement bij een serviceprovider.
• Abonnementen voor diensten op het glasvezelnetwerk worden aangeboden door de serviceproviders Plinq en WeServe.
• Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een abonnement bij lokale ICT-experts of bij een van de serviceproviders
• Bedrijven kunnen tot een jaar na het einde van de vraagbundelingscampagne zelf de ingangsdatum van het abonnement bepalen.
• De vraagbundelingscampagne eindigt op 1 november 2017 18:00 uur. CAIW maakt zo snel mogelijk bekend of het minimaal percentage aanmeldingen is behaald om te kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Wat gebeurt er na de vraagbundelingscampagne?
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van een serviceprovider (bijvoorbeeld internet, televisie en bellen) heeft u een fysieke glasvezelaansluiting nodig. Hieronder leggen wij uit wat er gebeurt en wat wij van u verwachten.

Monteur komt langs
Kiest u voor een glasvezelaansluiting, dan installeert CAIW alles wat nodig is om de fysieke glasvezelaansluiting te realiseren. De belangrijkste onderdelen zijn: de buizen en kabels die we in de grond leggen inclusief de glasvezelkabel die tot in uw pand loopt plus een kastje waarin die kabel eindigt. Op deze glasvezelaansluiting sluit de serviceprovider later apparatuur aan.

Wij sturen de aannemer bij u langs die de glasvezelaansluiting in uw pand installeert. U mag verwachten dat wij altijd met zorg en in alle redelijkheid te werk gaan. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Als er onverhoopt iets aan uw eigendommen kapot gaat tijdens de installatie door onze schuld, wordt de schade door ons hersteld of vergoed. Op een later moment komt een medewerker van de serviceprovider bij u langs om hun eigen apparatuur te installeren, zodat u gebruik kunt maken van de diensten waarvoor u een contract heeft afgesloten bij de betreffende serviceprovider.

Uw medewerking is nodig
Wij hebben uw medewerking nodig voor de installatie. We moeten niet alleen in uw straat en op uw terrein zijn, maar ook in uw pand. U moet daarom zelf aanwezig zijn, of als u niet kunt iemand anders die u dit toevertrouwt. Wanneer de vraagbundelingscampagne met succes wordt behaald, dan krijgt in principe ieder adres binnen het campagnegebied de mogelijkheid om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk. Ook als er geen contract met een serviceprovider is gesloten.

Een na-aansluiting
Onze aannemer neemt contact met u op om de glasvezelaansluiting van uw pand te realiseren. Wanneer dit niet lukt en onze aannemer heeft het tevergeefs meerdere malen geprobeerd, wordt uw pand niet aangesloten. Het is dan wel mogelijk om op een later moment alsnog een glasvezelaansluiting voor uw pand aan te vragen. Dit noemen wij een na-aansluiting. U kunt een na-aansluiting aanvragen op de website www.mijnaansluiting.nl. Wanneer u een na-aansluiting aanvraagt, krijgt u een offerte met de werkelijke aanlegkosten van CAIW. Na uw akkoord op en betaling van de offerte, wordt de na-aansluiting van uw pand gerealiseerd.

Aansluiting in meterkast
De glasvezelaansluiting komt meestal tot in de meterkast van uw pand. Voorafgaand aan de aanleg wordt dit definitief vastgesteld door de aannemer. Wij gaan hierbij uit van maximaal 10 meter via bestaande voorzieningen voor de aanleg van de glasvezel in uw pand. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van een maatwerktraject waarbij extra kosten zijn gemoeid. Hierbij kan uw lokale ICT-specialist advies op maat geven.

Hoe zit het met de kosten?
De serviceprovider verrekent de aansluitkosten in de prijs die u betaalt voor een abonnement. U betaalt daarom geen rechtstreekse kosten aan CAIW, wanneer u zich tijdens de campagneperiode aanmeld voor een glasvezelaansluiting

Wie is verantwoordelijk voor het pand?
Wij willen vooral duidelijkheid. Bent u geen eigenaar van het pand waarin de aansluiting komt, dan rekenen wij erop dat de eigenaar akkoord is met installatie van de glasvezelaansluiting. Bij twijfel vragen wij om een schriftelijke verklaring van de eigenaar van het pand. Wij moeten er in elk geval zeker van zijn dat we toestemming hebben om de glasvezelaansluiting te kunnen aanleggen.

Wat gebeurt er als er storingen optreden?
Uw serviceprovider maakt met u specifieke afspraken over het serviceniveau. We hebben het dan over zaken als prestatieniveaus, reactietijden, service windows en beschikbaarheid van het glasvezelnetwerk. Voor vragen kunt u daarom contact opnemen met uw serviceprovider of met uw lokale ICT-specialist.

Wat doen we als iets niet exact in deze uitgangspunten staat?
We hebben zoveel mogelijk vooraf vastgelegd in deze uitgangspunten. We beseffen dat deze nooit helemaal volledig kunnen zijn. Als een voorval of probleem hier niet is omschreven, zoeken we naar een passende oplossing.

Wat als u ontevreden bent over CAIW?
We hopen uiteraard dat het niet zover komt. Indien u ontevreden bent over CAIW, kunt u een klacht indienen. Dat moet dan per brief of e-mail. U kunt uw klacht sturen naar CAIW B.V. https://overalglasvezel.nl/contact/. Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval bevestigen wij binnen 2 weken de ontvangst van uw klacht.